Et relæxt nord

Kunsten er universell, men ikke universelt utformet. Den skal bryte ned barrierer, men for noen er dørstokken inn til teatersalen barriere nok. Voksne og barn med tics, epilepsi, psykisk utviklingshemming, autisme eller andre funksjonsnedsettelser blir derfor ofte ekskludert fra teaterrommet. Det er bare små justeringer som skal til; lyset i salen kan beholdes på gjennom … Continue reading Et relæxt nord

Die Vielen: For de mange, ikke de få

Under Kulturrådets webinar «Hvem tar ansvaret? Seminar og innspillmøte om hets og trakassering i kunstfeltet» den 8. april ga Vegard Vinge og Ida Müller sin taletid til Philine Rinnert og Karoline Zinsser fra det tyske solidariske nettverket Die Vielen. Her er en oppsummering av deres innlegg. Philine Rinnert, en av nettverkets grunnleggere, åpnet med å … Continue reading Die Vielen: For de mange, ikke de få

From Norway to North Korea

What do Norway and North Korea have in common? The answer is the Russian border. Only one nation lies sprawled out between Erika Fatland’s egalitarian homeland and the hermetically sealed Northeast Asian dictatorship. This unlikely connection is explored and expanded on in The Border, Fatland’s ambitious travelogue detailing her Eurasian odyssey through Russian borderlands.   … Continue reading From Norway to North Korea

Den fremmede

I sine bøker om Auschwitz hevdet den italienske kjemikeren Primo Levi at konsentrasjonsleirenes virkelige tidsvitner var de som aldri kom tilbake – kun disse hadde kjent det fulle omfanget av nazistenes ondskap på kroppen. En av dem var Zolo Karoli, som i 1921 ble født inn i Norges mest beryktede romfamilie. Zolo var barn nummer … Continue reading Den fremmede

Når selvportrettet blir større enn selvet

Hvilket klassisk verk er vel bedre egnet til å speile vår image-besatte, selfie-tagende, filter-forskjønnede samtid enn Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray? Med sine eksplisitte skildringer av kaldblodige mord og hedonistiske utskeielser ble den irske dandyens eneste roman sett på som skandaløs da den utkom i 1890. I dag kan boken leses som et … Continue reading Når selvportrettet blir større enn selvet