Portfolio

Et underlig vær

Timing er alt. Den engelske forfatteren Olivia Laing kunne neppe ha forutsett at Funny Weather, hennes essaysamling med undertittelen Art in an Emergency, skulle bli publisert noen uker inn i den største verdensomspennende krisen i nyere tid. Men slik ble det, og koronapandemien gjorde derfor en allerede tidsriktig bok desto mer aktuell. Gjennom korte essays, intervjuer, bokanmeldelser … Continue reading Et underlig vær

Thinking Independently: How Britain’s Small Presses Championed Norwegian Literature

“Literature from Norway is characterized by good stories that don’t avoid discussing topics that are difficult and important,” Margit Walsø, director of Norwegian Literature Abroad (NORLA), recently observed in an interview with Norwegian Arts.That potent blend of narrative and candor travels well: Norwegian has recently become the second most translated languageafter French. And, it emerges, … Continue reading Thinking Independently: How Britain’s Small Presses Championed Norwegian Literature

Skandinavere er fryktelig Skandinaviske

«Et vennskap kan være blant livets viktigste hendelser», skriver Graham Greene i memoarboken Ways of Escape, «og en fluktmetode, på samme måte som det å skrive eller reise, fra hverdagslige rutiner, følelsen av mislykkethet, frykten for fremtiden.» Boken, utgitt for 40 år siden, består av tidligere utgitte selvbiografiske artikler. Én av disse omhandler Nordahl Grieg, … Continue reading Skandinavere er fryktelig Skandinaviske

Flee. Marry. Die.

In the spring of 2019, after the ‘caliphate’ established by ISIS had finally crumbled, children of jihadists and their niqab-clad mothers filled the refugee camp in Al-Hol, among them two Norwegian-Somali sisters already well-known to the Norwegian public. Their radicalisation had been carefully documented by Åsne Seierstad in Two Sisters, her award-winning 2016 work of reportage. … Continue reading Flee. Marry. Die.