Portfolio

Den fremmede

I sine bøker om Auschwitz hevdet den italienske kjemikeren Primo Levi at konsentrasjonsleirenes virkelige tidsvitner var de som aldri kom tilbake – kun disse hadde kjent det fulle omfanget av nazistenes ondskap på kroppen. En av dem var Zolo Karoli, som i 1921 ble født inn i Norges mest beryktede romfamilie. Zolo var barn nummer … Continue reading Den fremmede

Når selvportrettet blir større enn selvet

Hvilket klassisk verk er vel bedre egnet til å speile vår image-besatte, selfie-tagende, filter-forskjønnede samtid enn Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray? Med sine eksplisitte skildringer av kaldblodige mord og hedonistiske utskeielser ble den irske dandyens eneste roman sett på som skandaløs da den utkom i 1890. I dag kan boken leses som et … Continue reading Når selvportrettet blir større enn selvet

A giant dot

In her essay ‘What Makes A Good Writer?’, Zadie Smith writes of the literary cliché: ‘What is a cliché except language passed down by Das Mann, [Heidegger’s term for ‘the indeterminate “they” that hang over your shoulder’] used and shop-soiled by so many before you, and in no way the correct jumble of language for … Continue reading A giant dot

Det lille store mennesket

Hvorfor skrives det så mye om krigen? Den norske krigslitteraturkanon vokser seg større for hver bokhøst, og vi blir tilsynelatende aldri ferdige med alle krigens aspekter – til det var samfunnskollapsen for total. Sett gjennom krigsårenes sotete linse blir derfor hver historie interessant, hvert vanlige liv uvanlig. «Tiden var ekstraordinær», skriver historiker Mari Jonassen i … Continue reading Det lille store mennesket

Skjebnetimen

«Så velkjente de er, disse skikkelsene. Når man ser dem sitte i den varme, mørke salen, kledd i dress og uniform, synes det hele så uunngåelig. Vi vet hva som vil skje, skjønt de gjør det ikke.» Slik beskriver Nicholas Shakespeare det som senere skulle bli kjent som Norge-debatten i det britiske Underhuset. I ettertid … Continue reading Skjebnetimen

Englands død

England har en lang tradisjon for teater som reflekterer «the state of the nation» – nasjonens tilstand. Det siste århundret har alt fra Rupert Murdochs medieimperium til bruken av isolasjon i fengsel blitt lagt under den teatralske lupen, og da kritikeren Michael Billington ga ut bok om britisk teater i etterkrigstiden, var tittelen nettopp State of … Continue reading Englands død