Portfolio

A giant dot

In her essay ‘What Makes A Good Writer?’, Zadie Smith writes of the literary cliché: ‘What is a cliché except language passed down by Das Mann, [Heidegger’s term for ‘the indeterminate “they” that hang over your shoulder’] used and shop-soiled by so many before you, and in no way the correct jumble of language for … Continue reading A giant dot

Det lille store mennesket

Hvorfor skrives det så mye om krigen? Den norske krigslitteraturkanon vokser seg større for hver bokhøst, og vi blir tilsynelatende aldri ferdige med alle krigens aspekter – til det var samfunnskollapsen for total. Sett gjennom krigsårenes sotete linse blir derfor hver historie interessant, hvert vanlige liv uvanlig. «Tiden var ekstraordinær», skriver historiker Mari Jonassen i … Continue reading Det lille store mennesket

Skjebnetimen

«Så velkjente de er, disse skikkelsene. Når man ser dem sitte i den varme, mørke salen, kledd i dress og uniform, synes det hele så uunngåelig. Vi vet hva som vil skje, skjønt de gjør det ikke.» Slik beskriver Nicholas Shakespeare det som senere skulle bli kjent som Norge-debatten i det britiske Underhuset. I ettertid … Continue reading Skjebnetimen

Englands død

England har en lang tradisjon for teater som reflekterer «the state of the nation» – nasjonens tilstand. Det siste århundret har alt fra Rupert Murdochs medieimperium til bruken av isolasjon i fengsel blitt lagt under den teatralske lupen, og da kritikeren Michael Billington ga ut bok om britisk teater i etterkrigstiden, var tittelen nettopp State of … Continue reading Englands død

Jøssing

The history of the Norwegian term ‘jøssing’ is as curious and complicated as the political situation that birthed it. First used in 1941 as a snide characterisation of Norwegians sympathising with the British war effort, the word took on a different meaning as the Second World War progressed. Norway was invaded by German forces on … Continue reading Jøssing

Vårt tunge mismots vinter

I England går en fireukers lockdown mot slutten. Teatrene i hovedstaden vil fra 2. desember kunne åpne for sosialt distanserte forestillinger, men mange frykter at den forestående koronavinteren vil drive en allerede sterkt presset sektor mot bristepunktet. Det er ikke bare i Richard III at Storbritannia opplever en «winter of discontent»; årsskiftet 1978-1979 var preget … Continue reading Vårt tunge mismots vinter